Categorieën
Aikido

Stage Gies Bellemakers

Woensdag 19 oktober verwelkomde Aikidojo de Japanse leraar Gies Bellemakers. Zoals zijn naam veronderstelt is Gies niet in Japan geboren maar hij woont daar wel sinds 1978 en wijdde zijn leven aan aikido. Voor zijn vertrek trainde hij bij Pierre Geraedts en vervolgde zijn lessen onder Kishomaru Ueshiba Doshu en Yamaguchi Sensei en later bij Yoshinobo Takeda Sensei. Niet de minste.. Uit alle jaren destilleerde Gies een aantal principes die hij graag met ons deelde.

Om te beginnen – en daarmee begint ook vrijwel iedere les – werd er veel aandacht geschonken aan de ukemi. Belangrijk aspect daarin is het gebruik van de verticale as; In plaats van ‘naar voren’ te rollen, bewegen we direct naar beneden. Wanneer we in de rol eenmaal om onze as gedraaid zijn, plaatsen we de voeten onder een hoek van 90graden tegen de kont zodat we als een balletje vanzelf weer overeind kunnen komen en ook makkelijk in kaiten-kamai kunnen draaien. Johanneke uit Haarlem laat dit op de foto hierboven uitermate soepel zien.

Het was leuk om veel gasten te hebben; Barry was er, hoewel hij specifiek voor Dick kwam en Marcel uit Almere, uit Haarlem was ook GertJan er, Sumeru en ook Marvin die er opvallend gezond ( lees: bruin) uitzag. En natuurlijk onze vaste kern. Aan specifieke technieken werd niet gedetailleerd aandacht besteed maar wel belangrijk is het gebruik van het centrum. “Open het centrum naar uke nog voor het moment dat je contact maakt”

Pepijn blijft koelbloedig onder de uitleg van Gies Sensei

De stage was eigenlijk iets te kort naar mijn idee. Het was erg leuk om Gies als gastleraar te mogen ontvangen en hij legde zijn ideeën nauwgezet en helder uit; Wil aikido feitelijk werken, dan zijn er wel een aantal voorwaarden. Genoeg stof om hier in volgende trainingen weer mee aan de slag te kunnen gaan !

Gies en Johanneke uit Haarlem

Johanneke kondigde namens Aikinokawa nog een weekendstage begin volgend jaar aan ( met overnachting en samen eten ) waarvoor je je kan opgeven. Meer info volgt binnenkort – stay tuned !
Check ook hoe Aikidojo steeds nieuwe AIKI-inzichten deelt.

Categorieën
Aikido

Zomerschool 2023

Vele zomers alweer bezochten we Oirschot om daar onze aikido-skills te verfijnen. Na vorig jaar is er veel veranderd. Shihan Erik verkent de eeuwige jachtvelden terwijl wij op eigen wijze verder gaan. De evenementen-commissie zette dit jaar een krachtige Zomerschool neer met een gevarieerd programma en een droge Sensei van overzee. Samen met enkele van zijn leerlingen zorgde hij voor een ontspannen sfeer. Het einde van de Brexit leek nabij. De gebruikelijke regenbuien kregen geen aandacht en zo vlogen de dagen voorbij.

Frank Burlingham: ‘If you don’t like it tell only me, but if you do, tell everybody’.

Enkele minuten voor aanvang – We hebben er zin in !

Niek Remkes besteedde tijdens de eerste dag oa. aandacht aan ushirowaza. Daarop volgde een les van Ivar Siccema met de insteek van shomen-uchi.  Tussen de middag werd er gegeten bij het huisje van Johanneke aan de vijver hetgeen een welkome afwisseling was met de toch saaie sporthal.

Thomas illustreerde daarna met zijn demo’s ( en soepele uke Boy) de verbinding tussen ken (zwaard) en aikido . Op een tweede mat was het feest met een kinderles door Marrie Demmer; Ze werd ook zelf flink heen en weer gesmeten. Lydia sloot af met oa. rustig kontakt houden tijdens een mesaanval. De kop was eraf en de volgende dagen zouden we naast les van Frank ook lessen krijgen van onze eigen leraren August, Quirijn, Bart en Dick. Van onze eigen Aikidojo waren trouwens alleen Dick, ik en natuurlijk Lydia aanwezig; Dat moet wel beter kunnen.

Categorieën
Aikido

Een nieuwe invalshoek

Daarmee bedoel ik: Nieuw voor de meesten Aikikai-beoefenaars. Eigenlijk ging deze kijk vooraf aan de hedendaagse manier van aikido beoefenen.
Terwijl we midden in de vakantie zitten, wordt er in Aikidojo door een bescheiden groep doorgetraind. Toch is de dojo soms vol als er bezoek komt van andere dojo’s. Het is altijd erg leuk om samen te trainen en extra inspirerend zijn de Body-Mechanic-inzichten waarmee Dick Sensei de Aikido-technieken voor iedereen weer een frisse benadering geeft.

Eén belangrijke pilaar in deze methodiek is een bewuste beweging van de ledematen, zonder je direct bezig te houden met ‘de aanvaller’. Het is moeilijk weer te geven in woorden, dus meedoen met de oefeningen is het beste om erachter te komen waar dit nu over gaat. Dick Sensei’s inspiratie is weer afkomstig van Allen Beebe en Dan Harden.

Aanstaande donderdag begint de Zomerschool; Een uitgelezen kans om ook een les van Dick Sensei bij te wonen !

Categorieën
Aikido

Stage Allen Beebe

Al geruime tijd reist Dick Willems af en toe naar de USA om zich te blijven ontwikkelen in Aikido. Daar bezoekt hij oa. Allen Beebe, leerling van Shirata Sensei, die zelf les kreeg van de grondlegger. De mensen die langer aikido beoefenen weten waarschijnlijk wel dat het huidige aikikai-aikido voornamelijk een resultaat is van Ueshiba’s zoon, Kisshomaru. Dick is echter ook erg geïnteresseerd in wat Ueshiba’s leer zelf inhield. Eén van de aspecten waar Dick enthousiast mee terugkeerde uit de USA zijn Allen’s ‘body-mechanics , oftewel hoe je in een oefening de verschillende delen van je lichaam ten opzichte van elkaar kan bewegen en aanspraak maakt op een ongekende kracht die in ieder van ons in overvloed aanwezig is. 

Dit lijkt te mooi om waar te zijn echter tijdens de afgelopen stage waarvoor we de Chu-Shin dojo mochten gebruiken liet Allen Beebe ons oefeningen doen waardoor we hier een glimp van konden opvangen.

Na mijn eerste bezoek aan deze stage van Allen snapte ik meteen Dick’s enthousiasme; Als je uke bent van Allen ervaar je de weerstandsloze ‘behandeling’ van je aanval met een glimlach van verwondering of met opgetrokken wenkbrauwen wegens de effectiviteit.

De sfeer op de eerste dag van dit erg warme weekend was uitstekend en de oefeningen die we deden zijn geschikt voor aikidoka’s van elk niveau. 
Verder zou je kunnen zeggen dat hoe meer ervaring je met aikido hebt, hoe interessanter de behandelde aspecten zijn, omdat ze in reguliere aikido-klassen niet aan de orde komen.

Vind je leuk om meer te weten hierover, kijk dan eens op trueaiki.com en bezoek Dick’s lessen over dit onderwerp !

Categorieën
Aikido

Interview Terry Ezra

Met dank aan Thomas voor het interviewen en Bas voor het vrijgeven van het gehele interview. Deze verscheen nav. het 60jaar Aikido in Nederland-event in Almere.

Categorieën
Aikido KSR

Aikido Nederland verenigd

Aikidoka’s uit verschillende delen van het land en van binnen en buiten Yuwakai waren bijeen om hun gemeenschappelijke band met Erik te delen en samen te trainen. Leraren deelden anekdotes tijdens hun les en voor velen is het feit dat Erik er echt niet meer is toch nog wennen.
Het voelde alsof de familie een stukje groter was geworden en we hopen dat deze stage een jaarlijks vervolg zal gaan krijgen.

Aikidojo bedankt:
Aikido Nederland en Yuwakai voor het organiseren.
De Sensei’s :
Niek Remkes
Joost van Straaten
Wilko Vriesman
Hubert van Ravensberg
Leo Keuvelaar
Maarten Heinsius
en natuurlijk John Goverts, die zich helaas ziek moest melden.
&
Last but not least:
De Katori Shinto Ryu groep uit Amsterdam
olv. Marcel Breedveld Shidosha
Orhan, Jonathan & Thomas

Uitvaart Erik Louw

Categorieën
Aikido

Weg van de Vrijheid ?

Overal ter wereld spreken we van ‘Aikido’ maar alleen in Japan hebben de afzonderlijke lettergrepen in dit woord daadwerkelijk betekenis. ‘Do’ betekent ‘Weg’; In de zin van dat de titel van een komisch/romantisch boek over een kleptomaan bijvoorbeeld ‘De weg van het gappen’ genoemd zou kunnen worden. Dan hebben we het dus met twee letters al wel over een manier van leven.

In de ‘katamewaza’, het aanbrengen van klemmen, zit ook veel meer dan aan de buitenkant lijkt: De klemmen zijn gebaseerd op het veroorzaken van een draaïng van gewrichten in een richting die fysiek weerstand oproept. Degene die de klem ondergaat ( uke) leert zich aanpassen aan de energie ( impact) van degene die de klem zet ( tori) op een manier waarin oa. timing, flexibiliteit en kracht plus je mentale instelling samenkomt; Voor welke reactie kies je ? Een beetje meegaan of juist niet, of misschien loop je zelfs vooruit op de beweging zodat je het contact een beetje vermijdt.
Het leuke is dat tijdens het maken van deze keuzes het mentale én het fysieke 1 ding gaan worden. De scheiding valt weg, of beter gezegd, deze blijkt slechts denkbeeldig. Door dit te beseffen ontdek je ‘Ai’.

Moment vóór het aanzetten van een polsklem; Met Marjo en Dick

Degene die de klem zet (tori) zal willen voorkomen dat ‘uke’ door bv. een schrikreactie zich losmaakt; Immers dan is de controle en ook de oefening weg. Om dit goed te leren zal je oa. elk gevoel van willen domineren moeten loslaten. Zo leren beide partijen dus tegelijk.

Plezier én een fit lichaam dus. In de toekomst verwacht ik dat Aikido ook op scholen onderwezen gaat worden zoals vroeger de gymklas. Bij nieuwe generaties zien we namelijk een onbedwingbare behoefte naar wezenlijke verdieping en dan wil je toch ontdekken wat het is dat ‘body&mind’ overstijgt. De verbindende kracht die hiervan uitgaat is waarom mijn eerste leraar Simon Deering vaak zei: “Aikido is family.”

foto by Bas van Wersch – Aikidojo Amstelveen op bezoek in Haarlem

De lettergreep KI zijn we niet vergeten; Daarover een andere keer. Wil je meer weten over de door Aikido Nederland georganiseerde Week van de Aikido, klik dan hier !

Categorieën
Aikido

Zonnestralen

Onder toeziend oog van de foto van Erik Louw bij de kamiza werden woensdagavond de laatste voorbereidingen getroffen in de vorm van het leggen van de matten; Lásló reed de bus langs maar liefst 4 lokatie’s met dit jaar ook een aparte mat voor kinderklassen.

Marjo van den Heuvel Sensei opende donderdagochtend de Zomerschool 2022 op zijn typisch eigen wijze en met flinke balansverstoringen die sommigen deden denken aan de technieken van Yokota Sensei van Hombu-dojo. Extra gewichtsverplaatsing en een kleine manipulatie van de elleboog resulteert in een efficiënte techniek. En veel plezier.

Veel plezier, nog niet genoeg balansverstoring
Combinatie van beide

De lessen van Marjo waren een fijn begin van de Zomerschool.In de middag zou Thomas Huijgen Sensei les geven, maar hij trainde eerst nog intensief met Niek.

“Meebewegen als Uke”

Op onnavolgbare wijze demonstreerde Thomas Huijgen Sensei hoe je als uke moet oefenen om mee te bewegen op een manier dat tori geen enkele weerstand voelt. Als je dit leert worden je toepassingen van technieken wezenlijk beter. Een ander belangrijk punt van aandacht voor hem is het ‘werken op de lijn’. Geen ‘ongevere’ taisebakki’s maar bewust zijn van waar je precies stapt en op de lijn blijven.

Romeo Biekman Sensei opent de les

Tegelijkertijd waren er op afzonderlijke puzzelmatten voor het eerst op de Yuwakai Zomerschool ook kinder / beginners-klassen. De deelnemers hebben de lessen van Romeo als erg positief ervaren dus dit gaat Yuwakai vast vaker op deze manier organiseren.

“Een goede balansverstoring, al zeg ik het zelf”, zou Adriaan zeggen.

Vrijdagochtend opende Dick Willems Sensei de les. Bekend van zijn ‘bodyworks’ koos hij voor de insteek van het optimaal beheersen van de ukemi.

Bewustzijn trotseert de zwaartekracht

In zijn lessen is veel aandacht gegeven aan het genereren van krachtwerking door juist gebruik van heup en benen. De details op dit gebied bleken gezien de reactie’s ook voor de gevorderden erg welkom.

Bart Brolsma Sensei

Na de lunch volgde de lessen van Bart Brolsma Sensei. In zijn les werd het accent gelegd op de ma-ai; de feitelijke afstand tot elkaar tijdens het uitvoeren van de technieken. “Je kan het een beetje knuffelen noemen”.

Bill Planck en Thomas Huijgen knuffelen

Vanwege de warmte waren alle lessen iets korter dan gepland en zaten we vrijdagmiddag op tijd in de gastvrije kantine om bij te praten. Om te beginnen natuurlijk ook over de herinneringen aan Erik.

Een glaasje Jägermeister ter ere van Erik

We dronken op elkaars gezondheid; Naast Erik’s glas bier stond vaak dit glaasje waarvan de overmaat hem ongelukkig genoeg fataal is geworden. Kampai Erik ! Voor velen blijf je een groot voorbeeld.

Blij met de fijne sfeer
Koning van het matten-transport

Johanneke bedacht en voerde uit: De Bonte Avond oftewel Het Spel van de Lange Tongen. Hoewel sommigen ( oa. ik) eerst wat weerstand hadden, bleek het een groot succes en ik ben dankbaar voor het doorzetten van de vele geestige opdrachten die de gemoederen danig in beweging bleken te brengen.

Het begon rustig met een Origami-opdracht
Moeilijker werd het toen Haiku’s bedacht moesten worden

Haiku is Japanse dichtkunst en bestaat uit 3 versregels waarbij de eerste regel uit 5 lettergrepen bestaat, de tweede uit 7 en de derde uit 5 lettergrepen.

Voorgedragen onder toeziend oog van de jury

Het was erg leuk te zien dat alle opdrachten serieus werden uitgevoerd en iedereen goed bij de les bleef.

Na de presentatie’s werd de winnaar direct bekendgemaakt

Wie doet het snelst een hakama om terwijl je dat nog nooit eerder gedaan hebt ? Elk team had minstens één iemand die nog geen zwarte band had en verrast werd door deze opdracht.

Druk overleg en veel hilariteit

Voor de laatste opdracht kreeg elk team een schoteltje 10 wasabi-borrelnoten die vervolgens met stokjes opgegeten diende te worden.

Het was een erg gezellige avond geworden. De tijden van doorzakken op de camping tot diep in de nacht leek ook een beetje voorbij; De meesten wilde graag uitgeslapen zijn voor de zaterdag. Terwijl de eerste twee dagen jonge leraren de lessen verzorgden, zou dit de komende twee dagen gedaan worden door Hubert van Ravensberg Shihan.


Warming-up door Bogusia

Dick Willems:
“Deze zaterdag stond in het teken van het recente verlies van onze geliefde meester Erik Louw shihan. Na een toespraak uit het hart van Yuwakai voorzitter Rudolf Dekker en een enerverende warming-up door Bogusia van Ravensberg, verzorgde ik een jo-les in de geest van Erik shihan: Doe je best, maar vergeet niet ook te lachen.

Lachen als je wordt aangevallen

Daarna was het podium aan Hubert van Ravensberg shihan, die de aandacht vestigde op de rol van uke in aikido: het leveren van een serieuze aanval. In de middag werd dit thema verder uitgewerkt door Hubert shihan, doorspekt met anekdotes uit de Nederlandse aikido-geschiedenis en geillustreerd met technieken uit hanmi-handachi. Na afloop van de lessen werden lichaam en geest tot rust gebracht met een coolingdown, om in de avond in optima forma deel te kunnen nemen aan de barbeque.”

Huisje 8, van Johanneke en Quirijn, was gedurende deze Zomerschool de centrale locatie, niet alleen voor de BBQ. Ook de lunches stonden elke middag op deze plek klaar zodat niemand zich hierover hoefde te bekommeren.

Nooit uitgesproken als het over Aikido gaat
Opruimen op het Trekkersveld

Voorafgaand aan de les van zondagochtend ruimden de meesten hun kampeerspullen al op; We hadden de afgelopen dagen mooi weer gehad en dat werd ook erg gewaardeerd.

Belangrijke details
Uitleg door Hubert van Ravensberg Sensei

Na de ochtendles werden alle matten gezamenlijk opgeruimd en oefenden we met Hubert een aantal zwaardkata’s van Saito Sensei waarbij de Katori-zwaardvechters moesten proberen de slag met meer rust te maken.

Na afloop werden de aanwezige leraren nog een keer extra bedankt en in het zonnetje gezet; Zij vingen op fantastische wijze het plotselinge verlies van Erik Louw Shihan op, zodat de Zomerschool doorging; Samen met alle aanwezige aikidoka’s ontstond er een bijzondere sfeer die we denk ik niet snel zullen vergeten.

Categorieën
Aikido KSR

“Waarom hoor ik niks ?”

Soms was het stil in de dojo. Er trainden dan enkele zwaardvechters, duidelijk zich concentrerend op het juist uitvoeren van de kata. Het duurde dan niet lang of bovengenoemde vraag klonk als een donderslag door de ruimte, bijna nog in de verre verte door-echoënd, op een toon en met een scherpte die alleen Erik voortbracht. Iedereen gaf direct gehoor en in de dojo kwam het weer tot leven.

Hier denk ik aan nu Erik de overtocht maakte naar de universele ruimte die wij allen delen. Gisteren, op 22 augustus, kwamen van heinde en verre familie en vrienden afscheid nemen van Sensei Erik, van onze Oebidoebi, Conifrere en AikiSan, maar bovenal van de tijd dat we Erik om ons heen hadden. Lionel en Corinne kwamen zelfs uit Parijs om hem de laatste groet te brengen.

Het was erg mooi om te zien hoeveel mensen gebruik maakten van de gelegenheid vooraf persoonlijk afscheid te nemen. Jammer dat de financiën geen grote zaal voor iedereen toelieten echter mede dankzij de erehaag na afloop was er een sterk gevoel van verbondenheid. Op het besloten afscheid spraken Dennis, Marcel, Sebas en Lydia.

Dennis: “Altijd goed voor me”
Marcel: “Jacobse en van Es”
Sebas: “Vaak bellen, smeden en gezellig varen”
Lydia: “Nieuwe lintjes komen eraan”

Verrijkende verhalen die voor velen herkenbaar waren illustreerden waarom Erik zo enorm gerespecteerd werd. Malte uit Vietnam was er helaas zelf niet bij, maar verzorgde een video met een sterk verhaal en prachtige beelden van Erik’s laatste jaren in Vietnam wat hem elke keer zo erg goed deed.

Rond 16u was de dienst voorbij en dronken we een kop koffie in de ruimte ernaast waar we nog een beetje beduusd keken naar een video van Erik waarin hij uitlegt wat hij bedoelt met “krimpen en groot blijven” .

Een kwartiertje later gingen we naar beneden om definitief afscheid te nemen in de vorm van de erehaag. Langzaam reed de auto met de kist en de bloemen langs al die mensen die Erik zo graag zag, om vervolgens rechts af te slaan en aan het eind van de straat links het hoekje om.
Gelukkig praten wij Nederlanders graag, want de achterliggende leegte viel daardoor wat minder op.

Tegelijkertijd is er nieuw leven in aantocht en onvermijdelijk kwam het voorstel dan maar even langs te gaan bij Jack Dish om verder te praten over die oneindige hoeveelheid herinneringen aan Erik die allemaal gedeeld moeten worden.

Als Aikidojo bedanken we graag iedereen die aanwezig was en iedereen die graag wilde komen maar er onverhoopt toch niet bij kon zijn. We zijn ook blij met het interview waarin hij zijn kijk op het leven met ons allen deelt.

Categorieën
Aikido

Lentestage bloeit

De fijne lokatie van Aikidojo Amstelveen met voor deur prachtige bloesembomen diende als bijna te krappe vaas voor een boeket van enthousiaste Yuwakai-leden. Iedereen had er zin in. Het is niet lang geleden dat de dojo’s weer open konden en de Lentestage was voor velen een eerste gelegenheid. De opkomst was onverwacht groot en de lessen hadden een uitgedachte opbouw; met dank aan de Sensei’s Erik Louw, Niek Remkes, August Dragt & Pauline Suyl, Paul Janssen, Marco van der Wal, Rudolf Dekker en last but not least Dick Willems.

Meer dan op voorgaande stages hadden ook jongeren de weg naar de stage gevonden, hetgeen een extra leuke sfeer teweeg bracht. Ook de tijden waren iets anders dan gebruikelijk wegens het drukke gebruik van de zaal, maar dat bleek uiteindelijk goed uit te pakken. Eén van de deelnemers ( 40jr en redelijk beginnend ) zei de gehele stage toch als best pittig te hebben ervaren.

Naast onze leraren met 5e en 6e dan gaf ook Dick Willems een inkijkje in zijn ontwikkeling op het gebied van oa. houding en beweging van de lage rugwervels en hoe dat altijd makkelijk te gebruiken is in de technieken. Het grote voordeel hierbij is dat het niet veel uitmaakt naar wiens voorbeeld je een techniek uitvoert; Je kan het altijd toepassen. Natuurlijk zijn we als Aikidojo blij dat steeds meer aikidoka’s dit interessant blijken te vinden.

Yuwakai is de overkoepelende vereniging van een aantal bevriende dojo’s. Ben je geïnteresseerd in aikido ? Bij Aikidojo zijn de eerste lessen gratis en kan je op je gemak kijken of het je zou bevallen. Lees meer …