Leraren

We zijn er trots op dat Erik Louw Sensei tot 2019 onzeleraar was. Hij begon in 1969 met aikido en is  daarmee is één van de eerste aikidoka’s in Nederland. In 1978 richtte hij ( formeel samen met Cor Slotema) ‘Aikidojo’ in Amsterdam op. In 2017 heeft Erik officieel de eervolle titel ‘Shihan’ verkregen.

Dick Willems geeft sindsdien de Aikido-lessen bij AIKIDOJO en heeft ervaring met verschillende martial-arts. Naast zijn 3e dan heeft Dick een aantal jaar het voorzitterschap van de vereniging Yuwakai voor zijn rekening genomen en is hij actief bij het opzetten van de Leraren-opleiding bij Aikido Nederland

Aikido is zowel leuk als leerzaam !

Marcel Breedveld neemt het leraarschap voor de Katori Shinto Ryu voor zijn rekening en ontving in 2023 zijn Menkyo en werd tevens Shidosha in opvolging van Erik Louw